Policy för hantering av personuppgifter (GDPR)

Vi vill att våra kunder och anställda känner sig trygga och har förtroende att låta oss hantera och lagra data. Vi vill också att våra kunder och anställda är medvetna om att vi gör det på ett lagligt och säkert sätt och med stor sekretess. Våra kunders och anställdas integritet är prioriterat och vi arbetar aktivt med att utveckla rutiner för vilka åtgärder som krävs för att skydda deras personuppgifter.

Hur fungerar det när vi är personuppgiftsbiträde?

Advice är personuppgiftsbiträde enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för våra kunders räkning och vi behandlar personuppgifter i samband med fullgörandet av våra uppdrag inom redovisning, deklaration och löner.

Våra uppdrag finns specificerade och reglerade i uppdragsavtal med kunden. Som en del i vårt uppdragsavtal med kunden har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal där behandling av personuppgifter beskrivs och regleras.

Hur fungerar det när vi är personuppgiftsansvarig?

Advice är också personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som krävs för att kunna uppfylla vår skyldighet som arbetsgivare. När en person blir anställd hos oss registreras t ex namn, kontaktuppgifter, personnummer och bankuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som arbetsgivare.

När vi rekryterar och när arbetssökande/praktiksökande söker tjänster hos oss sker också behandling av personuppgifter. När en arbetssökande söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss använder vi personuppgifter som meritförteckningar, personligt brev, CV, kontaktuppgifter mm endast för det ändamål för vilka de lämnats.

Personuppgifter om våra anställda lämnas endast ut till annan part i de fall det följer av lag eller myndighetsbeslut, när det krävs vid anmälningar till kurser och konferenser eller för att fullgöra vår uppgift som arbetsgivare eller enligt instruktion/samtycke från den anställde.

Vi behåller personuppgifter om anställda så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande som arbetsgivare.

Tystnadsplikt

Behandling av personuppgifter, både som personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig, omfattas av tystnadsplikt. Bestämmelser om tystnadsplikt regleras i uppdragsavtalet med kunden.

Alla anställda hos oss måste skriva under ett tystnadspliktsavtal, vilket gäller både under anställningen och efter dess upphörande.

Kontakt

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter hos Advice kontakta Jenny Sjöberg, jenny.sjoberg@adviceab.se eller ring oss på 08-34 96 85.